مقالات روانشناسی

برای دانشجویان با انگیزه

The suty of relationship of happiness and quality of life with depression in Tarbiat Moallem University students
.by :
  Hamzeh  Alimoradi

 

Abstract

The occurrence  of depression have been considerably increased within last two decades .Real effect of cultural politics on promoting soundness condition of depression-effected student is important issue .student face with many tensional problems which lead to reduction of level of psychological well-being. Few studies have been done in Iran about student happiness and quality of life; therefore we tried to in addition to studying student happiness and quality of life and depression  , examine relationship among them.

160 persons of   Tarbiat   Moallem University student have been selected according to available sampling method . and they have been measured personality by happiness questionnaires of Monesh , quality of life questionnaires of sf-36 and depression questionnaires of Beck.

Results show that there is a meaningful relation among happiness and quality of life with depression . NO difference was seen between men and woman regarding these variables .

Measures of happiness  and quality of life which are 42% , 59% respectively , also predict depression variance .happiness and quality of life are of predicting factors  of depression .

However results show cause many depression disorders  , reduction of level happiness and quality of life . we tried to make clear the issue that measures are  low in depression-effected student therefore make university master and counseling center think deeply with and pave the useful way for promoting level of student and society psychological well-being.
 


برچسب‌ها: حمزه علیمرادی
نوشته شده در یکشنبه پنجم شهریور 1391ساعت 13:47 توسط حمزه علیمرادی|


آخرين مطالب
» بررسی رفتارهای تغذیه ای در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر اساس مولفه های مدل (IMB) کودکان مراجعه
» کارگاه مقاله نویسی
» تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و باور های خودکارآمدی عمومی دانشجویان
» تاثیر آموزش های پیش دبستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم
» تعیین رابطه سبک های مقابله ای و اضطراب در ماردان تک فرزند و مادران چند فرزند
» در حال تحقیق
» مقایسه سلامت روان دانشجویان رشته تربیت بدنی
» بررسی رابطه ی شادکامی و کیفیت زندگی با افسردگی دانشجویان
» اختلالات اضطرابی
» مقاله ی راجع به اختلال خود شیفتگی

 Design By : Pichak